fbTrack
REKLAMA

Biznes

Człowiek w centrum wedlowskiego wszechświata

Słodycze Wedla od 1851 r. niosą przyjemność już kilku pokoleniom konsumentów, a w firmie niezmiennie zakorzenione są przywiązanie do najwyższej jakości i wrażliwość na potrzeby otoczenia. Zmiana i kwestionowanie statusu quo, które są również stałym elementem wedlowskiej tożsamości, pozwalają natomiast na realizację odpowiedzialnych inicjatyw z trzech perspektyw: Wedla jako pracodawcy, producenta i partnera. W ich centralnym punkcie zawsze znajdują się ludzie. To także jeden z trzech z filarów wedlowskiej strategii CSR.

Historia odpowiedzialności

Jan Wedel, potomek Emila i wnuk Karola (założyciela firmy), odziedziczył po swoim ojcu wrażliwość na potrzeby otoczenia, w którym z sukcesem realizował działalność biznesową. Jego aktywność społeczna nie ograniczała się jednak tylko do bram fabryki przy ul. Zamoyskiego w Warszawie, choć jako pracodawca wprowadzał szereg innowacyjnych, jak na tamte czasy, przywilejów i udogodnień dla pracowników. Z myślą o wsparciu kobiet, które w latach 30. XX wieku stanowiły 70 proc. załogi, przystał na pomysł fabrycznej lekarki, dr Jadwigi Jaroszewskiej (a warto podkreślić, że opieką lekarską była objęta cała załoga), aby otworzyć przyzakładowy żłobek i przedszkole. Następnie przyszedł czas na gabinet dentystyczny, zakład szewca i fryzjera, Robotniczy Klub Sportowy „Rywal”, a także budynek mieszkalny dla pracowników z salą teatralną i sportową. Inicjatywy te, obok udostępniania pracownikom w czasie wakacji części prywatnej posesji rodziny Wedlów w Świdrze, były rewolucyjnymi rozwiązaniami.

Jan Wedel, poza załogą swojej firmy, dbał także o lokalne otoczenie. Był jednym ze sponsorów budowy katolickiego kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej na Kamionku, pomnika Ignacego Paderewskiego i budynku warszawskiej Filharmonii Narodowej. W czasie wojny udostępniał żywność potrzebującym mieszkańcom Warszawy i udzielał pomocy rodzinom uwięzionych – opowiada Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Przykładów na aktywność społeczną Jana Wedla jest wiele, wszystkie skoncentrowane były na pomocy innym – pracownikom czy społeczności Warszawy. Dziś nadal ludzie znajdują się w centrum zainteresowań firmy, co pokazuje m.in. jej misja „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach”, a także to, że tradycja społecznej odpowiedzialności trwa. Najszerszy obszar wedlowskiej strategii CSR dotyczy właśnie odpowiedzialnych działań skierowanych do pracowników, przedstawicieli lokalnej społeczności i konsumentów.

Pomagamy innym

Obecnie firma Wedel kontynuując drogę odpowiedzialnego pracodawcy, nie tylko rozwija pakiet benefitów pracowniczych, projektując je zgodnie z wartościami organizacyjnymi i wsłuchując się w opinie zatrudnionych, ale także umożliwia im angażowanie się w działania dobroczynne. Otwartość na sugestie jest widoczna również w tym obszarze – pracownicy mają wpływ, na to, komu i w jaki sposób pomagają. Umożliwia to m.in. realizowany od 14 lat program grantowy „Wedel  Serca. Pomagamy innym”. Firma przekazuje w ręce wedlowskiej społeczności budżet na realizację autorskich programów społecznych (w tegorocznej edycji wyniósł on blisko 100 tys. zł). Decyzję o tym, które projekty zostaną sfinansowane, podejmują pracownicy na drodze głosowania. Wieloletnie funkcjonowanie programu pokazuje, że poczucie odpowiedzialności jest w Wedlu mocno zakorzenione, a z upływem czasu - tylko zyskuje na sile. Świadczy o tym również tegoroczna edycja, do której – pomimo reorganizacji pracy w związku z pandemią koronawirusa – zgłoszono aż 31 projektów, a w głosowaniu codziennie brało udział kilkadziesiąt osób. Na najwyżej oceniony projekt oddano ponad 140 głosów. W efekcie realizowane będą 22 projekty, a w kilkunastu z nich jako wolontariusze, wezmą udział sami pracownicy. 

Efekty programu Wedel od Serca to doskonały dowód na to, że jedna z naszych wartości organizacyjnych tj. „Biorę odpowiedzialność” to nie tylko hasło, a łącząca nas wszystkich idea, przejawiająca się w ogromnej otwartości na działanie w słusznej sprawie. Innym przykładem na społeczne zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności moich koleżanek i kolegów jest udzielanie się w wolontariacie pracowniczym. Wspólnie pomagaliśmy m.in. budować Folwark Wawer, czyli edukacyjną przestrzeń ekologiczną zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci – dodaje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Organizowane akcje wewnętrzne również dają możliwość pomagania innym. W ramach zeszłorocznego Wielkiego Dnia Pszczół, pracownicy mogli kupić miód wyprodukowany w wedlowskiej pasiece (zlokalizowanej na dachu fabryki) – dochód ze sprzedaży został przekazany na cele statutowe praskiego Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, którego podopieczni opiekują się ulami, poznając jednocześnie podstawy przedsiębiorczości. Natomiast podczas „Targowiska w słusznej sprawie” zorganizowanego z okazji ostatnich świąt Bożego Narodzenia, wedlowscy pasjonaci cukiernictwa (których w firmie oczywiście nie brakuje) m.in. sprzedawali upieczone przez siebie pierniczki i rękodzieła, aby wesprzeć zaprzyjaźnione fundacje. Z kolei w trakcie wewnętrznego Dnia Dawcy Szpiku, przeprowadzonego wspólnie z Fundacją DKMS, pracownicy rejestrowali się jako potencjalni dawcy (w bazie fundacji przybyło niemal 60 osób z Wedla).

Przyjazny sąsiad

Poczucie odpowiedzialności wyróżnia Wedla także w relacjach z otoczeniem lokalnym. To podejście obrazuje nie tylko angażowanie się w sąsiedzkie inicjatywy i pomoc dla potrzebujących stowarzyszeń czy instytucji, ale także sposób komunikacji. Otwartość na dialog i opinie innych są na stałe wpisane w kulturę organizacyjną firmy, dlatego ważnym elementem prac nad strategią CSR był proces dialogu z interesariuszami, w którym wzięło udział niemal 100 osób – pracowników oraz przedstawicieli otoczenia zewnętrznego: społeczności lokalnej, organizacji branżowych i konsumenckich oraz partnerów biznesowych. 

Dialog z interesariuszami pozwolił nam zidentyfikować kwestie ważne dla naszej firmy wewnętrznie i dla naszego otoczenia zewnętrznego, zestawić je z naszymi wartościami, celami biznesowymi oraz całym łańcuchem dostaw. Kompleksowo przygotowany program CSR wpisaliśmy w długoterminową strategię biznesową, co czyni go skutecznym narzędziem do realizowania wyszczególnionych inicjatyw i mierzenia ich efektów. Jednym z kluczowych wymiarów, w których chcemy aktywnie działać jako odpowiedzialny partner jest zaangażowanie lokalne – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk. 

Mając w pamięci aktywność społeczną Jana Wedla na rzecz mieszkańców Warszawy, firma realizuje liczne projekty z lokalnymi partnerami. Stawiając na wieloletnią współpracę, od niemal 20 lat wspiera Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, które opiekuje się dziećmi i młodzieżą z Pragi i okolic. Jednym
z ostatnich przykładów działań, było finansowe wsparcie organizacji korepetycji dla jego podopiecznych, potrzebujących dodatkowej pomocy w nauce, w związku z wprowadzeniem edukacji zdalnej w czasie pandemii. Z kolei od ponad 20 lat realizowany jest już program darowizn dla Banku Żywności SOS w Warszawie, w ramach którego wedlowskie produkty są przekazywane najbardziej potrzebującym. Innym lokalnym partnerem, tym razem z obszaru kultury, jest Muzeum Warszawskiej Pragi – w ramach tego partnerstwa Wedel wspiera organizację wybranych wystaw czy wydarzeń organizowanych przez Muzeum. 

Jednocześnie pozostajemy otwarci na realizację spontanicznych projektów, odpowiadając na aktualne potrzeby lokalnego otoczenia tu i teraz. Miało to miejsce w ramach działań pomocowych w czasie pandemii, gdy w wyniku oddolnej inicjatywy wedlowskiej załogi, która szybko została wewnętrznie opisana hasłem „Wspieramy i doceniamy” dostarczyliśmy we współpracy z InPost słodycze do przedstawicieli służb medycznych jednoimiennych szpitali zakaźnych w całej Polsce, a także do stojących na pierwszej linii frontu pracowników zakładów warszawskiego transportu miejskiego i do Polskiego Czerwonego Krzyża (wspólnie z firmą AVIVA). Finansowo wsparliśmy także w tym czasie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, aby za jego pośrednictwem kadra medyczna została przeszkolona do obsługi respiratorów – wyjaśnia Aleksandra Kusz vel Sobczuk. 

Czas na przyjemność 

Realizując swoją misję i strategię CSR w otoczeniu zewnętrznym, Wedel koncentruje się na odpowiadaniu na potrzeby konsumentów. Oczekiwania analizowane w ramach wielowymiarowych badań konsumenckich, stanowią punkt wyjścia przy tworzeniu oferty produktowej. Równie ważnym kryterium jest priorytetowe traktowanie kwestii jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie produkcji. Nie przystając na kompromisy również w obszarze pozyskiwania surowców, serce wszystkich wedlowskich słodyczy niezmiennie stanowi kakao z Ghany, wyróżniające się najwyższą jakością. Dowodem koncentracji na konsumenckich potrzebach jest rozbudowane i zróżnicowane portfolio obejmujące słodycze w różnych wariantach i formatach, a od 2018 r. także lody. Wedel niesie przyjemność jednak nie tylko poprzez swoje produkty, ale także w ramach akcji specjalnych dla konsumentów. Zgodnie z tym kierunkiem realizowane są działania promujące aktywność na świeżym powietrzu tj. Bieg Wedla i Zima z Wedlem czy wydarzenia wprowadzające konsumentów w świat marki tj. liczne akcje samplingowe czy dni otwarte w fabryce, która poza roztaczaniem wokół magicznego zapachu czekolady, cieszy również oczy, dzięki muralowi zdobiącemu jedną z jej ścian. Wedel realizuje również projekty charytatywne, do udziału w których zachęca także konsumentów. 

Kakao z Ghany jest kluczowym składnikiem naszych produktów, dlatego chcemy działać na rzecz rozwiązywania problemów dotykających tamtejsze społeczności. Jednym z nich jest utrudniony dostęp do edukacji dziecięcej. W ramach współpracy z Omenaa Foundation wspieramy budowę szkoły przy ośrodku "Don Bosco" w ghanijskiej Temie. W ramach naszych wspólnych działań, zrealizowaliśmy projekty tj. „Każda koszula pomaga” czy charytatywną sprzedaż produktów z linii Czekotubka (dochód z obydwu akcji został przeznaczony na wsparcie budowy szkoły). Z kolei w ramach inicjatywy „Każdy plakat pomaga” (której partnerem była również sieć Empik), środki uzyskane ze sprzedaży plakatów zaprojektowanych przez Jana Kallwejta umożliwiły zakup komputerów do polskich domów dziecka w czasie pandemii – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk. 

Umiejscawiając człowieka w centrum swoich zainteresowań, Wedel nie zapomina o innych obszarach swojego wpływu na otoczenie. Mówią o tym dwa pozostałe filary strategii CSR. Filar „Innowacje”, jest ściśle powiązany z filarem „Ludzie”, ponieważ większość inicjatyw strategicznych CSR w tym obszarze zależy od kapitału ludzkiego. Jako ten obszar rozumiane są nie tylko produkty, rozwiązania wprowadzane po raz pierwszy, ale przede wszystkim procesy służące udoskonalaniu prowadzenia działalności w sposób zrównoważony i odpowiedzialny. Drugim filarem jest „Środowisko”, w ramach którego firma konsekwentnie minimalizuje negatywny i maksymalizuje pozytywny wpływ na otoczenie i w trosce o przyszłe pokolenia podejmuje wyzwania klimatyczne. 

Materiał Promocyjny 

REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA