fbTrack
REKLAMA

Biznes

Praca zdalna jako skuteczne narzędzie do zarządzania organizacją

W obliczu pandemii wielu pracodawców przeżyło szok, musząc wprowadzić pracę zdalną na masową skalę. Okazuje się jednak, że terapia szokowa może pacjentowi wyjść na dobre.

W dotychczasowym modelu królował styl pracy biurowej (on-site) oraz bezpośredni kontakt z klientem. Próby zmiany tego kanonu napotykały często na opór managementu. Wychodził on bowiem z założenia, że „pańskie oko konia tuczy”. A zatem pracownik w biurze miał być bardziej efektywny i podlegający kontroli niż ten, który pracuje z domu.

Praktyka pracy zdalnej sprowadzała się najczęściej do wybranych dni w ciągu miesiąca i była traktowana jako dodatkowy benefit dla pracownika. Takie ograniczenie było spowodowane brakiem zaufania do pracownika i nieustanną potrzebą jego kontroli. Dlatego nierzadko pracownicy, na czas pracy zdalnej, mieli montowane na swoich laptopach oprogramowanie sprawdzające, czy rzeczywiście pracują, a ich praca podlegała specjalnemu procesowi raportowania.

Fakty są jednak takie, że pomimo, iż średni dzienny czas pracy w biurze wynosi 8,8h, to przekłada się to jedynie na niecałe 3h efektywnego zaangażowanie w obowiązki. Jak pokazują badania przeprowadzone przez vouchercloud.com, czynnościami, które najczęściej rozpraszają pracownika i angażują jego czas w pracy są: sprawdzanie mediów społecznościowych, czytanie wiadomości w internecie, dyskusje z kolegami na tematy niezwiązane z pracą oraz przygotowywanie gorących napojów.

Wydaje się, że wszystkie powyższe aktywności mogą być z powodzeniem praktykowane również podczas pracy w domu. Raport firmy doradczej Willis Towers Watson pokazuje jednak, że masowa praca zdalna nie przełożyła się na spadek wydajności pracowników. Z przeprowadzonych badań wynika ponadto, że w 67% ankietowanych firm ponad 3/4 pracowników działa zdalnie, podczas gdy przed okresem pandemii praca zdalna wykorzystywana była w 56 procentach firm, w których pracowało zdalnie mniej niż 10 procent pracowników.

Drugą stroną medalu jest konieczność umiejętnego zarządzenia pracownikiem pracującym zdalnie. Tym bardziej jest to ważne w sytuacji, gdy wielu z nich nigdy wcześniej nie pracowało w ten sposób. Według badań przeprowadzonych przez Gartnera, jedynie 30% ankietowanych pracowników pracowało zdalnie przed okresem pandemii.

Aby móc skutecznie zarządzić pracą zdalną, potrzebne są zarówno odpowiednie procedury, jak i właściwe narzędzia. Po stronie procedur i metodyki na pewno należy uwzględnić większą elastyczność w sposobie dochodzenia pracowników do zakładanego efektu pracy. Równocześnie należy zadbać o tzw. „team-spirit”. Pracownicy podczas pracy zdalnej mogą czuć się bowiem wyalienowani oraz mogą przestać rozumieć wykonywane przez siebie zadania. Wreszcie pamiętać należy o skutecznej współpracy między grupami i zespołami: pracownicy zdalni to nie samotne monady, ale członkowie zespołów, którzy potrzebują odpowiedniego zarządzania czasem i priorytetami.

Aby praca zdalna była skuteczna, potrzebne są skuteczne narzędzia ją wspierające, które pozwolą im efektywnie, ale również bezpiecznie korzystać z zasobów firmowych. Takimi narzędziami są narzędzia Comarch Remote Work.

Pierwszym z nich jest wydajny VPN wspomagany intuicyjnym oprogramowaniem, takim jak np. tokeny software’owe – Comarch tPro Mobile. Kolejnym narzędziem może być geolokalizacja, która w oparciu o koordynaty GPS oraz IP, pozwoli na dostęp do zasobów firmowych na odpowiednim poziomie, uwzględniającym faktyczne położenie geograficzne pracownika. Jest to szczególnie ważne przy dostępie do danych sensytywnych oraz np. przy korzystaniu z aplikacji zarządzających danymi finansowymi, czy bankowymi.

Trzecim przykładem narzędzia wspomagającego pracę zdalną może być tzw. Comarch Document Signer, który pozwoli wydajnie i bezpiecznie masowo podpisywać pliki PDF, co może być wykorzystywane zarówno w procesie billingowym, ale także przy zdalnym podpisywaniu umów, czy wnioskowaniu o dofinansowania rządowe związane ze skutkami pandemii.

Z powyższego wynika, że te firmy, które poprzez wprowadzenie pracy zdalnej potrafią szybko i skutecznie reagować na dynamicznie zmieniające się otoczenie biznesowe, mają większe szanse przetrwać okres dekoniunktury. Jak bowiem pokazuje doświadczenie, postawienie na pierwszym miejscu pracownika wraz z jego potrzebami oraz właściwe odczytywanie sygnałów płynących z rynku i szybka reakcja na nie, to najlepsze panaceum na współczesne zagrożenia. Takie podejście powinno zaowocować zwiększonym zaangażowaniem pracowników, co z kolei pomoże przywrócić stabilność w firmie i osiągnąć sukces biznesowy.

Tomasz Grabowski, Product Manager, Comarch

Materiał Promocyjny 

REKLAMA