fbTrack
REKLAMA

Biznes

Naszym nadrzędnym celem jest ochrona 180 tys. miejsc pracy

Marcin Ochnik, Członek Zarządu Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług:

Branża handlu detalicznego i usług znajduje się obecnie w bardzo trudnym położeniu – sytuacja jest wręcz dramatyczna. Od momentu pojawienia się pierwszego przypadku zachorowania w Polsce z każdym dniem odnotowywaliśmy spadek sprzedaży o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Z chwilą zamknięcia galerii handlowych w ciągu jednego wieczoru zostaliśmy odcięci od 90% przychodów z naszej bieżącej działalności przy jednoczesnym utrzymaniu czynszów za wynajem powierzchni w centrach handlowych.

Liczymy na wsparcie ze strony państwa

Nadrzędnym celem firm z naszej branży jest obecnie ratowanie płynności finansowej i walka o utrzymanie miejsc pracy. Jednocząc siły w obliczu spodziewanego, bezprecedensowego kryzysu, powołaliśmy Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług, który zrzesza już 120 członków. Jednym z naszych głównych postulatów jest ochrona ponad 180 tys. miejsc pracy poprzez równomierne rozłożenie kosztów spowodowanych epidemią koronawirusa pomiędzy wynajmujących, najemców, banki i rząd.

Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia ze strony państwa, dlatego też z dużą nadzieją czekamy na zapowiadaną specustawę. Liczymy na konkretne rozwiązania mogące uchronić naszą branżę przed bankructwem, którego widmo jest dziś niestety całkiem realne. Oczekujemy m.in. partycypacji w wynagrodzeniach naszych pracowników, abolicji czynszowej wobec centrów handlowych na okres przynajmniej 6 miesięcy oraz odroczenia płatności wobec Skarbu Państwa na okres 6–9 miesięcy. Kroki te pozwoliłyby nam zminimalizować skutki utraty przychodów, a także umożliwiły powrót do sprawnego funkcjonowania. Musimy jednak mieć świadomość, że sytuacja nie unormuje się bezpośrednio po uruchomieniu punktów sprzedaży. Ze względu na charakter branży skutki kryzysu będą z pewnością odczuwalne przynajmniej do końca 2021 roku. 

Rezygnujemy z członkostwa w PRCH

Bardzo pozytywnie oceniamy decyzję Ingka Centres o zniesieniu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych i marketingowych w okresie ograniczenia działalności centrów handlowych. Mamy nadzieję, że idąc za tym dobrym przykładem, pozostali zarządcy również podejmą taką decyzję. Z dużym rozczarowaniem przyjęliśmy natomiast prezentowane w ostatnim czasie stanowisko Polskiej Rady Centrów Handlowych. Uważamy, że PRCH ma na względzie wyłącznie interesy wynajmujących, pomijając słuszne interesy najemców. W związku z utratą zaufania do PRCH wspólnie z innymi członkami Zarządu ZPPHiU zdecydowaliśmy o rezygnacji naszych firm z członkostwa w Radzie. Będziemy zachęcać przedsiębiorców zrzeszonych w Związku do podejmowania podobnych kroków.

Materiał Promocyjny 

 

REKLAMA