fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biura podróży

PIT – Ministerstwo Finansów 2:0

Prezes PIT Paweł Niewiadomski odniósł już drugie zwycięstwo w starciu z Ministerstwem Finansów
archiwum prywatne
Przedsiębiorcy turystyczni będą płacić mniejsze podatki. Polska Izba Turystyki uzyskała w Ministerstwie Finansów interpretację w sprawie tak zwanej marży ujemnej

Dzisiaj na stronie internetowej Ministerstwo Finansów opublikowało interpretację ogólną szefa tego resortu, znoszącą niekorzystne interpretacje urzędów skarbowych w sprawie tak zwanej marży ujemnej. Minister podjął tę decyzję w efekcie zabiegów Polskiej Izby Turystyki.

- Bardzo się cieszę, że nasza argumentacja przekonała ministra – komentuje prezes PIT Paweł Niewiadomski. - Dzięki temu przedsiębiorcy turystyczni, którym zdarzy się, że w wyniku zorganizowania jakiejś imprezy będą mieli stratę i tak zwaną marżę ujemną, będą mogli ją sobie później – choć w tym samym okresie rozliczeniowym – zrekompensować odejmując od podatku, jaki będą musieli zapłacić za imprezę przygotowaną z zyskiem.

Niewiadomski na przykładzie wyjaśnia mechanizm odliczenia. Jeśli w jednym okresie rozliczeniowym firma zorganizuje dwie imprezy i na jednej straci 200 złotych, a na drugiej zyska 300 złotych, to zapłaci podatek VAT jak od zysku 100 złotych (różnica między 200 a 300), czyli 23 złote. Do tej pory niektóre izby skarbowe interpretowały tę sytuację niekorzystnie dla przedsiębiorców i kazały im płacić od tej zyskownej imprezy VAT w pełnym wymiarze, czyli 69 złotych, nie biorąc pod uwagę, że firma miała też stratę.

To już druga interpretacja ogólna wydana przez MF na wniosek PIT, po myśli przedsiębiorców turystycznych. Poprzednia dotyczyła opodatkowania usług własnych, wchodzących w skład pakietu. Minister finansów przyznał w lutym zeszłego roku, że nie powinno się za nie płacić 23, lecz jedynie 8 procent VAT.

Poniżej komunikat PIT w sprawie marży ujemnej.

"Ministerstwo Finansów wydało, na wniosek Polskiej Izby Turystyki, korzystną dla branży turystycznej interpretację ustawy o VAT dotyczącą rozliczania tzw. ujemnej marży. To kolejna już interpretacja ogólna wydana przez MF na wniosek PIT.

Polska Izba Turystyki wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji ogólnej potwierdzającej możliwość uwzględniania przez organizatorów turystyki w rozliczeniach podatku VAT strat w postaci tzw. ujemnej marży w drodze kumulowania dodatnich oraz ujemnych marż realizowanych na usługach turystycznych. Autorem wniosku był doradca podatkowy Jerzy Kuprianowicz

Izba zdecydowała się na złożenie tego wniosku, ponieważ organy podatkowe konsekwentnie odmawiają biurom podróży możliwości uwzględniania ujemnych marż przy obliczaniu VAT. Praktyki te są nagminne, pomimo przychylnych dla podatników orzeczeń sądów administracyjnych w tym zakresie. Zgodnie z wyrokami sądów, biuro podróży powinno wziąć pod uwagę efekt całej swojej sprzedaży zrealizowanej w danym okresie rozliczeniowym (czyli również ujemne wyniki na transakcjach), a nie tylko dodatnie marże wynikające z nadwyżki ceny należnej od klienta ponad koszty nabycia towarów i usług dla bezpośredniej korzyści turysty.

W złożonym wniosku Polska Izba Turystki akcentowała w szczególności fakt, iż system opodatkowania marży nie pozwala touroperatorom odliczać podatku naliczonego zawartego w cenie towarów i usług zakupów dla bezpośredniej korzyści turysty. Dlatego też pozbawienie organizatorów usług turystycznych możliwości uwzględnienia ujemnej marży powodowałoby obciążenie ich podatkiem zawartym w cenie kupowanych przez nich towarów i usług.

Rozwiązanie to byłoby niezgodne z zasadą neutralności podatku VAT. Nie ma bowiem jakichkolwiek podstaw, aby organizatora turystyki będącego czynnym podatnikiem VAT obciążać podatkiem VAT naliczonym przy zakupie usług/towarów dla bezpośredniej korzyści turysty wyłącznie z tego powodu, iż w ostatecznym rozrachunku sprzedana usługa turystyczna okazała się być niezyskowna.

Wydanie interpretacji ogólnej przez Ministerstwo Finansów powinno rozwiązać problem, ponieważ organy podatkowe będą musiały się do niej stosować. Ministerstwo Finansów bardzo rzadko wydaje ogólne interpretacje podatkowe. W swojej historii wydało ich niewiele ponad 70. Tym bardziej cieszy fakt, że udało nam się uzyskać kolejną korzystną dla branży interpretację ogólną dotyczącą ustawy o VAT. mówi Paweł Niewiadomski, prezes Polskiej Izby Turystyki.

Interpretacja ogólna wydana przez Ministerstwo Finansów ma charakter instrukcji skierowanej do wszystkich organów podatkowych (a pośrednio również do podatników) w celu zapewnienia jednolitości stosowania prawa podatkowego przez podległe MF organy administracji podatkowej.

Należy się zatem spodziewać, iż zastosowanie się przez organizatorów turystyki do wykładni zaprezentowanej w wydanej interpretacji ogólnej nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe. Interpretacja będzie również chroniła podatników przed ponoszeniem jakichkolwiek negatywnych konsekwencji w związku ze stosowaniem przedstawionej w interpretacji ogólnej wykładni przepisów. dodaje Niewiadomski".

Źródło: turystyka.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA