fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Prawnik Pro Bono 2016: Szczepan Balicki

Konkurs Prawnik Pro Bono 2016
Laureatem XIII edycji Prawnika Pro Bono został 86-letni radca prawny Szczepan Balicki, który swoją wiedzą wspiera seniorów.

– Ta nagroda jest po to, żeby dostrzec ludzi, którzy pomagają innym, a przede wszystkim, by im za to podziękować – tak podczas poniedziałkowej uroczystości wręczenia nagród Prawnika Pro Bono mówił prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego i przewodniczący kapituły konkursu.

W tym roku do konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych i „Rzeczpospolitą” zgłoszono 29 kandydatów. Przeważały osoby na co dzień wykonujące zawód adwokata i radcy prawnego.

Spośród nich kapituła nominowała do nagrody: Anetę Sieradzką, Szczepana Balickiego oraz Andrzeja Lulkę. W tym roku laur zwycięzcy przypadł Szczepanowi Balickiemu, radcy prawnemu na emeryturze. Mimo że ma 86 lat, wciąż jest aktywny i pomaga potrzebującym.

Tegoroczny laureat mieszka w Rybniku. Od 12 lat udziela pro bono porad seniorom na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku. Pełni też funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Światowego Związku Żołnierzy AK w Wodzisławiu Śląskim. Jest również harcmistrzem, przewodniczącym Sądu Harcerskiego Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Rybniku. Niestety, nie udało mu się osobiście dotrzeć na uroczystość wręczenia nagrody Prawnika Pro Bono.

Pozostali nominowani otrzymali wyróżnienia.

Aneta Sieradzka mieszka w Krakowie i pracuje w kancelarii prawnej. W 2014 r. założyła bloga Prawotransplantacji.pl. i do tej pory go prowadzi. W ten sposób popularyzuje wiedzę o tej dziedzinie medycyny. Bezinteresownie wspiera też siedem organizacji pacjentów po transplantacjach zrzeszonych w Koalicji Organizacji Pacjentów po Transplantacjach.

Kolejny wyróżniony prawnik Andrzej Lulka pochodzi z Warszawy i jest radcą prawnym. Razem ze swoim zespołem pro bono służył pomocą prawną fundacji Habitat for Humanity Poland. Dzięki temu fundacji udało się m.in. zaadaptować nieużywane suszarnie w niektórych warszawskich kamienicach dla dzieci opuszczających domy dziecka.

Pan mecenas również był nieobecny na uroczystości.

Konkurs Prawnik Pro Bono od początku nagradza i promuje prawników, którzy bezpłatnie pomagają innym – zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym, np. organizacjom społecznym czy instytucjom – wnieśli wkład w rozwój działalności dobroczynnej lub biorą udział w programach o charakterze edukacyjnym czy szkoleniowym.

Kandydat powinien mieć wyższe wykształcenie prawnicze oraz mieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Swoich kandydatów może zgłaszać praktycznie każdy: osoby fizyczne oraz prawne, w tym samorządy zawodów prawniczych, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i samorządowe. Laureatów wybiera kapituła konkursu. W jej skład wchodzą wybitni prawnicy, prezesi sądów i Trybunału Konstytucyjnego, aktualni i byli szefowie korporacji prawniczych, laureaci poprzednich edycji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA