fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

144 mln zł zysku netto Raiffeisen Polbanku

Fotorzepa, Marta Bogacz
Raiffeisen Polbank, dziewiąty największy pod względem aktywów bank w Polsce, wypracował w I kwartale 144 mln zł zysku netto, ale wynik podniosły zdarzenia jednorazowe.

Raiffeisen Polbank w I kwartale 2016 r. wypracował 144,1 mln zł zysku netto, czyli o 140 proc. więcej niż rok temu. Zysk brutto wzrósł jeszcze szybciej, bo o 167 proc., do 209 mln zł. Spora poprawa nastąpiła pomimo tego, że bank zapłacił 28,8 mln zł nowego podatku od aktywów instytucji finansowych za luty i marzec.

Wzrost wyniku był efektem sprzedaży spółki zależnej Raiffeisen-Leasing Polska na rzecz Raiffeisen Bank International z Wiednia. Pozytywny wpływ na rezultaty banku miało też zwiększenie o 6 proc. r/r wyniku z opłat i prowizji do 138,5 mln zł. Wynik odsetkowy pozostał na niezmienionym poziomie i wyniósł 236 mln zł. O 8 proc. r/r, do 39,7 mln zł, wzrosły rezerwy na zagrożone kredyty. Dodatkowo bank przeznaczył 25,9 mln zł na dalszą restrukturyzację zatrudnienia (o około 500 etatów) i zamknięcie 35 oddziałów. Mimo tych nadzwyczajnych wydatków poziom kosztów ogólnych banku praktycznie nie zmienił się w skali roku (+2 proc.).

Dzięki sprzedaży spółki leasingowej bank znacząco wzmocnił pozycję kapitałową, a współczynniki TCR i CET1 na koniec marca 2016 r. wyniosły odpowiednio: 15,95 proc. i 15,30 proc., co oznacza przekroczenie zalecanych przez Komisję Nadzoru Finansowego poziomów o 0,62 p.p. i 3,49 p.p. (Raiffeisen Polbank, którego jedną trzecią portfela stanowią kredyty frankowe, dostał od KNF zalecenie utrzymania buforu kapitałowego).

Aktywa Raiffeisen Polbanku na koniec marca wyniosły 52,8 mld zł i były o 6 proc. niższe względem stanu z końca 2015 r. Wolumen udzielonych kredytów pozostał na poziomie 33,7 mld zł. Saldo depozytów zmniejszyło się o 8 proc. do 35,7 mld zł. Kapitały własne wzrosły o 3 proc., do 6,4 mld zł. Poziom kredytów do depozytów wyniósł 95 proc., co oznacza, że struktura finansowania była jednocześnie bezpieczna i efektywna kosztowo.

- Choć polska gospodarka rozwija się w relatywnie niezłym tempie, to prognozy na dalszą przyszłość są obarczone dużym poziomem niepewności, m.in. z uwagi na słabe perspektywy innych rynków wschodzących czy potencjalnie groźne zjawiska geopolityczne. Ciągle rośnie presja regulacyjna oraz fiskalna na sektor bankowy, a jednocześnie rekordowo niskie stopy procentowe wpływają na spadek przychodów odsetkowych. Do silnej konkurencji wewnątrz branży dochodzi presja firm z sektora fintech – mówi Piotr Czarnecki, prezes Raiffeisen Polbanku.

Na skutek sprzedaży Raiffeisen-Leasing Polska aktywa grupy Raiffeisen Bank Polska na koniec I kwartału 2016 r. spadły o 15 proc. w stosunku do końca 2015 r. i wyniosły 52,8 mld zł. Obecnie w skład grupy, oprócz Raiffeisen Polbanku, wchodzą m.in. spółki: Raiffeisen Investment Polska, Raiffeisen Solutions prowadząca internetowy RKantor.com oraz Raiffeisen TFI. Księgowy wpływ transakcji sprzedaży na wynik grupy sprawił, że na poziomie skonsolidowanym wykazana została strata netto w wysokości 10,1 mln zł.

Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA