fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Dobry pierwszy kwartał PZU

materiały prasowe
Skonsolidowany zysk netto Grupy PZU wyniósł 1,007 mld w I kw. 2017 zł, co oznacza prawie dwukrotny wzrost rok do roku, a składki brutto wyniosły 5,768 mld zł.
Wzrosły udziały rynkowe spółek Grupy PZU w Polsce osiągając na koniec 2016 roku odpowiednio 36,2 proc dla ubezpieczeń majątkowych oraz 45,1 proc. dla ubezpieczeń na życie ze składką okresową.
- W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku osiągnęliśmy najwyższą kwartalną sprzedaż ubezpieczeń w historii Grupy PZU, która wyniosła 5,8 mld złotych. Także z wynikowego punktu widzenia nigdy nie mieliśmy tak mocnego otwarcia roku – zysk netto Grupy PZU wyniósł ponad 1 mld zł. Najbardziej dumni jesteśmy ze stabilnego wzrostu liczby klientów. Na koniec pierwszego kwartału mieliśmy o ponad 800 tys. więcej czynnych polis r/r w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych. Bardzo cieszą także wyniki inwestycyjne w portfelu głównym, które są dwukrotnie wyższe, niż w ubiegłym roku. W konkurencyjnym otoczeniu Grupa PZU stale zwiększa atrakcyjność oferowanych produktów i generuje rosnącą wartość dla klienta - mówi Paweł Surówka, prezes PZU.
Pierwszy kwartał 2017 był kolejnym okresem szybkiego wzrostu w obszarze ochrony zdrowia. Dynamika przychodów obszaru zdrowie osiągnęła 36,8 proc. rok do roku a liczba ubezpieczonych w produktach zdrowotnych PZU Życie wzrosła do 1,35 mln.
Pozytywny wpływ na wyniki finansowe Grupy PZU w I kw. 2017 roku miały w szczególności: wzrost składki przypisanej brutto w grupie ubezpieczeń komunikacyjnych w segmentach klienta masowego i korporacyjnego oraz w ubezpieczeniach indywidualnych, wzrost rentowności w segmencie ubezpieczeń masowych związany głównie z niższą szkodowością w ubezpieczeniach rolnych oraz poprawa rentowności portfela ubezpieczeń OC komunikacyjnych w segmencie klienta masowego i korporacyjnego mimo odczuwalnych skutków silnej konkurencji cenowej w ostatnich latach, a także spadek wskaźnika kosztów administracyjnych w Polsce i wyższe dochody z działalności lokacyjnej, w szczególności na skutek lepszej koniunktury na GPW.
Negatywnie na wyniki w tym okresie wpłynęły niższa rentowność w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych i spadek rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych jako efekt wyższej szkodowości produktów ochronnych związanej ze wzrostem liczby zgonów.
W I kw. 2017 roku Grupa PZU zebrała 5,768 mld zł składki brutto, czyli o 20,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co w dużej mierze jest wynikiem wzrostu składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych. O 162 mln zł wzrosła też składka w segmencie ubezpieczeń indywidualnych, głównie w wyniku wyższej sprzedaży produktów unit-linked w kanale bankowym. W I kw. 2017 roku Grupa PZU uzyskała wynik z działalności operacyjnej na poziomie 1,259 mld zł wobec 716 mln zł w poprzednim roku (wzrost o 75,8 proc.). Zysk netto wzrósł w stosunku do I kwartału 2016 roku o 448 mln zł (+80,1 proc.) do poziomu 1,007 mld zł. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 940 mln zł wobec 492 mln zł w 2016 roku (wzrost o 91,1 proc.).
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA