fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Idea Bank: wyniki za I kwartał i należności od GetBack

spółka
W I kwartale 2018 r. zysk netto Idea Banku, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 14,6 mln zł. Rok temu było to 51,1 mln zł, ale wyniki te nie są porównywalne ze względu na zaprzestanie konsolidacji Idea Leasingu. Zysk bez uwzględnienia jednorazowej opłaty na Fundusz Restrukturyzacji BFG wzrósł do 21,2 mln zł, czyli jest o 15 proc. większy niż w IV kwartale 2017 r.

Wynik odsetkowy wyniósł 138 mln zł, czyli spadł 3 proc. kdk, natomiast wynik prowizyjny wzrósł do 49,8 mln zł. Spadek wyniku odsetkowego związany był z rosnącym kosztem finansowania.

Suma bilansowa grupy wyniosła na koniec marca 23,8 mld zł. Portfel kredytowy przekroczył 16,5 mld zł, czyli urósł o 1 proc. kwartalnie. Całkowita sprzedaż kredytowa grupy w I kwartale wyniosła 2,3 mld zł. Bank pozyskał ponad 30 tysięcy nowych klientów z aktywnymi rachunkami bieżącymi.

Widać spory wzrost udziału kredytów niepracujących NPL do 17,1 proc. z 12,2 proc. rok temu. Odpisy urosły kwartalnie do 59,5 proc., czyli o 17 proc. Koszt ryzyka, wynoszący dla całego portfela 1,4 proc., był wyższy niż w IV kwartale, kiedy wyniósł 1,2 proc. - Wprowadziliśmy nową ofertę kredytową z cenami dostosowanymi do profilu ryzyka klientów. W kolejnych kwartałach będziemy nadal zmieniać strukturę sprzedaży kredytowej na korzyść klientów o lepszym profilu ryzyka – mówi Tobiasz Bury, prezes Idea Banku.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy Idea Banku na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 13,4 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 11,7 proc. Bank zdecydował o zastosowaniu przepisów przejściowych i na potrzeby ustalenia adekwatności kapitałowej grupy nie uwzględniła pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9. W wyniku uwzględnienia w wyliczeniach adekwatności kapitałowej Grupy rozwiązań przejściowych wynikających z przedmiotowego Rozporządzenia, współczynnik kapitału Tier 1 obniżył się o 22 punkty bazowe, a całkowity współczynnik kapitałowy Grupy obniżył się o 20 punktów bazowych.

Bank poinformował, że należności grupy od spółki GetBack na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły 14,3 mln zł, w tym są obligacje o wartości 8,3 mln zł ujęte są w pozycji instrumenty finansowe oraz należności handlowe na kwotę 6 mln zł ujęte w pozycji Inne aktywa. Ponadto bank jest właścicielem certyfikatów funduszy inwestycyjnych, w portfelach których znajdują się wierzytelności sprzedane przez Idea Bank w 2016 r. o wartości 73,2 mln zł. ujęte w pozycji inne aktywa.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA