fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Analizy Rzeczpospolitej

Poligrafia silna nad Wisłą

Na przestrzeni ostatnich lat poligrafia odnotowuje dynamiczny wzrost wartości produkcji sprzedanej.
Jedną z przyczyn tego sukcesu może być działalność innowacyjna. Mimo iż sektor jest zaliczany do branż niskich technologii, według danych GUS za lata 2012-2014 firmy poligraficznie nie odstają od całego przetwórstwa przemysłowego. Odsetek przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe, organizacyjne lub marketingowe oraz udział przychodów z nowych produktów jest praktycznie identyczny jak w całym przetwórstwie.
W ramach działalności innowacyjnej i na tle całego przetwórstwa, firmy poligraficznie najwyżej cenią sobie współpracę w ramach wspólnych projektów innowacyjnych z dostawcami. Jest to widoczne w strukturze nakładów inwestycyjnych, gdzie blisko 80% środków jest przeznaczane na maszyny i urządzenia, przy około 55 proc. średniej dla przemysłu.
Branżę poligraficzną wyróżnia duży potencjał wewnętrzny w zakresie innowacji. Nie jest on jednak w pełni wykorzystywany. Firmy nieaktywnie innowacyjne wskazują kilka znaczących barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej, w szczególności brak możliwości finansowania ze źródeł wewnętrznych, niepewny popyt i trudność w zdobywaniu publicznych grantów. Jedynie około 8% tych firm jako barierę wskazało brak personelu o odpowiednich kwalifikacjach czy też brak partnerów do współpracy.
- Łukasz Buczek, Zespół Analiz Branżowych Departamentu Ratingu w Banku Millennium.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA