fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują: 18 grudnia 2015 r.

- ustawa z 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 17 listopada 2015 r., poz. 1888)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2016 r. (DzU z 3 grudnia 2015 r., poz. 2024)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i rozwoju z 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój" 2014–2020 (DzU z 3 grudnia 2015 r., poz. 2026)

- rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (DzU z 3 grudnia 2015 r., poz. 2028)

- rozporządzenie ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej z 9 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru Morskiego Certyfikatu Pracy, Tymczasowego Morskiego Certyfikatu Pracy i Deklaracji Zgodności (część I i II ) (DzU z 10 grudnia 2015 r., poz. 2102)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA