fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Przepisy obowiązujące od 17 grudnia 2016

- § 1 pkt 30 lit. a tiret drugie rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU z 16 grudnia 2013 r., poz. 1551)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (DzU z 16 grudnia 2016 r., poz. 1493)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 17 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1952)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2016 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Duży Dom (DzU z 2 grudnia 2016 r., poz. 1953)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA