fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 8 grudnia 2015 (poz. 2059-2080)

rozporządzenie ministra gospodarki z 2 listopada 2015 r. (poz. 2059) w sprawie sposobu obliczania współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej przez odbiorcę przemysłowego; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
rozporządzenie ministra finansów z 20 listopada 2015 r. (poz. 2060) w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
rozporządzenie ministra finansów z 26 listopada 2015 r. (poz. 2061) w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) związanych z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej; wejdzie w życie 23 grudnia 2015 r.
rozporządzenie ministra finansów z 30 listopada 2015 r. (poz. 2062) w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
rozporządzenie ministra gospodarki z 13 listopada 2015 r. (poz. 2063) w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2064) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2065) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN
obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. (poz. 2066) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
rozporządzenie ministra gospodarki z 3 listopada 2015 r. (poz. 2067) w sprawie udzielania pomocy na otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii w ramach programu operacyjnego „Inteligentny rozwój" 2014–20202; obowiązuje od 9 grudnia
rozporządzenie ministra finansów z 27 listopada 2015 r. (poz. 2068) w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn; wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r.
rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. (poz. 2069) w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; wejdzie w życie 23 grudnia 2015 r., § 71 i § 72, które wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.
obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 listopada 2015 r. (poz. 2070) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice"
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2015 r. (poz. 2071) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
rozporządzenie ministra rozwoju z 3 grudnia 2015 r. (poz. 2072) w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel; wejdzie w życie 23 grudnia 2015 r.
rozporządzenie ministra rozwoju z 3 grudnia 2015 r. (poz. 2074) w sprawie jednostkowych stawek opłat za czynności realizowane przez jednostkę certyfikującą personel; wejdzie w życie 23 grudnia
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. (poz. 2075) w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. (poz. 2076) w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r.  (poz. 2077) w sprawie utworzenia Ministerstwa Cyfryzacji
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. (poz. 2078)  w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. (poz. 2079) w sprawie przekształcenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. (poz. 2080) w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA