fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

DzU z 1 grudnia 2015 (poz. 2005-2009)

- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 10 listopada 2015 r. (poz. 2005) zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; wejdzie w życie 2 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wejdzie w życie 22 lutego 2016 r.

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 9 listopada 2015 r. (poz. 2006) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk; wejdzie w życie 16 grudnia 2015 r.

- rozporządzenie ministra zdrowia z 9 listopada 2015 r. (poz. 2007) w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych; wejdzie w życie 2 czerwca 2016 r.

- obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 listopada 2015 r. (poz. 2008) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. (poz. 2009) w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA