fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Już obowiązują od 24 listopada 2017 r.

- rozporządzenie ministra zdrowia z 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 24 października 2017 r., poz. 1975)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 23 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niektórych czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu postępowania z materiałami uzyskanymi podczas stosowania tych czynności (DzU z 9 listopada 2017 r., poz. 2073)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (DzU z 23 listopada 2017 r., poz. 2161)

- ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017 (DzU z 23 listopada 2017 r., poz. 2162)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA