fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 11 lipca 2020 r.

- § 1 pkt 5, pkt 6 lit. b i d oraz § 7 i 8 rozporządzenia ministra infrastruktury z 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (DzU z 10 lipca 2019 r., poz. 1272)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 18 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (DzU z 26 czerwca 2020 r., poz. 1112)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DzU z 10 lipca 2020 r., poz. 1225)

- rozporządzenie ministra finansów z 10 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (DzU z 10 lipca 2020 r., poz. 1229)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielania wyróżnień i przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (DzU z 10 lipca 2020 r., poz. 1230)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – z mocą od 13 lipca (DzU z 10 lipca 2020 r., poz. 1231)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 – z mocą od 13 lipca (DzU z 10 lipca 2020 r., poz. 1232)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA