fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 27 czerwca 2017

- rozporządzenie ministra zdrowia z 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (DzU z 26 maja 2017 r., poz. 1026)

- rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą (DzU z 12 czerwca 2017 r., poz. 1130)

- ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (DzU z 12 czerwca 2017 r., poz. 1132)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1224)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1225)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1233)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów - z wyjątkiem § 1 pkt 2, który wejdzie w życie 1 lipca (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1234)

- rozporządzenie ministra cyfryzacji z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji kierowców (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1235)

- rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1236)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 20 czerwca 2017 r. w sprawie oznakowania pojazdów służbowych Krajowej Administracji Skarbowej (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1240)

- rozporządzenie ministra zdrowia z 20 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1242)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1245)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 czerwca 2017 r. w sprawie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1246)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA