fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 9 czerwca 2017

- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości (DzU z 8 marca 2017 r., poz. 491)
- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kart i tabliczek tożsamości wydawanych żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką (DzU z 8 marca 2017 r., poz. 496)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji (DzU z 25 maja 2017 r., poz. 1017)
- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 19 maja 2017 r. w sprawie licencji i świadectw kwalifikacji personelu służb ruchu lotniczego - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1115)
- rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 5 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych (DzU z 8 czerwca 2017 r., poz. 1116)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA