fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 25 maja 2019 r.

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz Straży Granicznej na określonym stanowisku służbowym (DzU z 10 maja 2019 r., poz. 863)
• art. 2 ustawy z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (DzU z 10 maja 2019 r., poz. 870)
• rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 25 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (DzU z 10 maja 2019 r., poz. 871)
• rozporządzenie ministra finansów z 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany (DzU z 10 maja 2019 r., poz. 874)
• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (DzU z 24 maja 2019 r., poz. 976)
• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie (DzU z 24 maja 2019 r., poz. 978)
• rozporządzenie ministra energii z 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez producentów i handlowców Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych (DzU z 24 maja 2019 r., poz. 982)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA