fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 26 kwietnia 2017

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 31 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego (DzU z 11 kwietnia 2017 r., poz. 757)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 828) -  rozporządzenie Rady Ministrów z 7 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810 (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 830)
- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pełnienia służby przez kandydata do służby w Służbie Celno-Skarbowej oraz funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 831) - rozporządzenie ministra energii z 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (DzU z 25 kwietnia 2017 r., poz. 834)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA