fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 kwietnia 2016

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej (DzU z 8 kwietnia 2016 r., poz. 470)
- rozporządzenie ministra obrony narodowej z 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi obrony narodowej albo przez niego nadzorowanych (DzU z 8 kwietnia 2016 r., poz. 473) - rozporządzenie ministra Skarbu Państwa z 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (DzU z 8 kwietnia 2016 r., poz. 474)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA