fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 15 maja 2021 r.

  • ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 kwietnia 2021 r., poz. 815)
  • niektóre przepisy rozporządzenie Rady Ministrów z 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (DzU z 10 maja 2021 r., poz. 879)
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 maja 2021 r. w sprawie szkoleń pracowników centrum powiadamiania ratunkowego (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 897)
  • rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 10 maja 2021 r. w sprawie zakresu informacji zamieszczanych w karcie oceny pracy, karcie oceny kompetencji i karcie samooceny oraz wzorów tych kart (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 899)
  • rozporządzenie ministra zdrowia z 10 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 902)
  • rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 14 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań organu właściwego w sprawach Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 903)
  • ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw – z wyjątkiem art. 2, który wejdzie w życie 12 czerwca 2021 r. (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 904)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 14 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - z wyjątkiem § 1 pkt 11 lit. b który wejdzie w życie 127 maja 2021 r. (DzU z 14 maja 2021 r., poz. 905)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA