fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Za przelane paliwo należy się akcyza

Adobe Stock
Firma, która bez potrzeby naprawy usunie z baku ciężarówki paliwo przewiezione do Polski kupione w trasie po Unii Europejskiej, musi zapłacić akcyzę.

Po tąpnięciu gospodarczym wywołanym koronawirusem w większości firm każda złotówka do wydania jest oglądana dwa razy. Trudno się też dziwić, że przedsiębiorcy szukają najróżniejszych sposobów na oszczędności. Trzeba tylko pamiętać, że nie każdy taki patent jest opłacalny podatkowo. A nieprzemyślana decyzja, która ma na celu zaoszczędzenie na wydatkach, może skończyć się np. utratą prawa do zwolnienia podatkowego. Przekonał się o tym podatnik, którego skargę w sprawie o zwolnienie z akcyzy dla paliwa oddalił niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w nieprawomocnym wyroku z 3 czerwca 2020 r. (I SA/Bk 443/20).

Z samochodu do zbiornika

Kłopoty przedsiębiorcy zaczęły się w listopadzie 2019 r., kiedy fiskus określił mu wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu naruszenia warunków zwolnienia z akcyzy przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym paliwa silnikowego przeznaczonego do użycia podczas transportu w jednej z należących do niego ciężarówek. Konkretnie chodziło o to, że paliwo zakupione w trasie na terenie Unii zostało zlane po powrocie do Polski do zbiornika. A przyczyną kłopotów okazał się sposób na oszczędności na paliwie.

Fiskus ustalił, że ciągnikiem z naczepą zrealizowano usługi transportowe na terenie UE. Analiza dokumentów dotyczących stanu licznika, kart pracy kierowcy i listy tankowań doprowadziła fiskusa do wniosku, że paliwo było usuwane w bazie. Pojazd był wielokrotnie tankowany paliwem zakupionym na terenie Unii Europejskiej. Po wykonaniu jednego z kursów, zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmie, kierowca na terenie bazy dotankował go pełna. Z dalszych ustaleń wynikało też, że obowiązkiem kierowców, służącym m.in. zapobieganiu nadużyciom i rozliczaniu zużycia paliwa, było dotankowywanie do pełna pojazdów po powrocie z trasy i zdawanie samochodów z pełnymi zbiornikami. Ta praktyka obowiązywała wszystkich kierowców. Jednak przed wyjazdem w trasę np. na Białoruś czy do Rosji kierowcy nie tankują pojazdów do pełna, ponieważ tankują na „Wschodzie".

I właśnie tak w ocenie fiskusa doszło do naruszenia przepisów w spornym przypadku. Przed planowanym wyjazdem do Rosji paliwo w ilości 1270 litrów zostało bowiem zlane z baku samochodu do zbiornika podziemnego na terenie bazy.

Przedsiębiorca nie zgadzał się z tymi zarzutami. Przekonywał, że nie złamał zasad zwolnienia z akcyzy. Paliwo było wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, którym zostało przywiezione. Nie zostało usunięte z tego środka transportu, a jedynie zlane do zbiornika zastępczego w celu sprawdzenia ilości paliwa zużytego podczas trasy.

Podatnik podkreślał, że poszczególni kierowcy potwierdzali, iż po podróży służbowej, w trakcie której na terenie Unii Europejskiej tankowali paliwo, po powrocie do bazy dotankowywali paliwo do pełnego baku, po czym zlewali je na zewnątrz do zbiornika, do którego zamontowany był dystrybutor sprawdzający ilość paliwa. Służyło to jednak jedynie sprawdzeniu, ile tego paliwa zakupili za granica i jakiej jest jakości. A po sprawdzeniu, paliwo zawsze było ponownie tankowane do tego samego pojazdu.

Trzeba wykorzystać, nie można zbyć

Mężczyzna zaznaczył, że paliwo nie zostało przez niego odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione. W związku z tym ma prawo do zwolnienia od akcyzy nabycia wewnątrzwspólnotowego paliwa silnikowego przywiezionego podczas transportu w standardowym zbiorniku pojazdu.

Ta argumentacja nie przekonała jednak ani organu odwoławczego, ani białostockiego WSA. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym zwalnia się od akcyzy nabycie wewnątrzwspólnotowe paliw silnikowych przeznaczonych do użycia podczas transportu i przywożonych w standardowych zbiornikach użytkowych pojazdów silnikowych. Ma ono jednak zastosowanie pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim paliwo ma być wykorzystywane wyłącznie przez środek transportu, w którym zostały przywiezione. Nie może być z niego usunięte ani magazynowane, chyba że jest to konieczne w przypadku jego naprawy. I wreszcie, nie może zostać odpłatnie lub nieodpłatnie odstąpione przez osobę korzystającą ze zwolnienia. W przypadku naruszenia tych warunków wysokość akcyzy określa się według stanu z dnia naruszenia, a jeżeli tego dnia nie da się ustalić – z dnia stwierdzenia naruszenia.

Naruszenie warunków...

Po analizie materiału dowodowego sąd potwierdził, że skarżący naruszył warunki zwolnienia od akcyzy nabytego wewnątrzwspólnotowo paliwa silnikowego przewożonego w zbiorniku pojazdu drogowego, poprzez usunięcie go z baku. Jak ustalono, obowiązkiem kierowców było dotankowywanie do pełna pojazdów po powrocie z trasy i zdawanie samochodów z pełnymi zbiornikami. Przed wyjazdem w trasę na Białoruś czy do Rosji kierowcy nie tankowali pojazdów do pełna, ponieważ tankują na Białorusi czy w Rosji. Wracając ze "Wschodu", kierowcy tankują na "Wschodzie", a dotankowują w bazie. Zasada dotankowywanie do pełna pojazdów po powrocie z trasy i zdawania samochodów z pełnymi zbiornikami służyła m.in. zapobieganiu nadużyciom w rozliczaniu zużycia paliwa.

W ocenie WSA nie budzi też wątpliwości ilość paliwa, co do którego powstało zobowiązanie podatkowe. Fiskus ustalił stan zatankowania pojazdu przy wyjeździe z bazy, kolejne tankowania oraz ilość paliwa usuniętego ze zbiornika pojazdu. Różnica między tymi wartościami (524 litry) to ilość paliwa pochodzącego z nabycia wewnątrzwspólnotowego, które zostało usunięte ze zbiornika pojazdu.

...skutkuje utratą preferencji

Jak tłumaczył sąd, skarżący usunął paliwo ze pojazdu, do którego zostało zatankowane, oraz zmagazynował je w podziemnym zbiorniku. Czynność ta nie była uzasadniona naprawą, ale działaniem biznesowym związanym z gospodarką paliwami prowadzoną w firmie skarżącego, tj. rozliczaniem kierowców i używaniem tańszego paliwa zza wschodniej granicy. Tym samym, w stosunku do wskazanej ilości paliwa powstało z mocy prawa zobowiązanie podatkowe w akcyzie.

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 722)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA