fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akcyza

Wynajem samochodu za granicą a podatek akcyzowy - wyrok WSA

123RF
Skutkiem najmu jest czasowe użycie pojazdu, a nie uzyskanie przez stronę uprawnienia do rozporządzania nim jak właściciel.

Wynajem samochodu osobowego na terytorium państwa członkowskiego i przemieszczenie go na terytorium Polski, w sytuacji gdy nie stanowi własności podatnika i nie zostanie zarejestrowany w Polsce, nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 27 listopada 2018 r. (I SA/Wr 820/18).

Wątpliwości podatnika

Z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka, która planuje wynająć na terytorium Niemiec samochody osobowe zarejestrowane i dopuszczonych do ruchu w Niemczech, a następnie przemieścić je na terytorium Polski. Nie będzie ona właścicielem tych samochodów osobowych, wynajem ma trwać przez okres powyżej 30 dni i przez ten czas samochody nie zostaną zarejestrowane na terytorium Polski zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wątpliwości spółki dotyczyły obowiązku zapłaty akcyzy z tytułu przemieszczenia wynajmowanych pojazdów z terytorium Niemiec na terytorium Polski.

We wniosku spółka zajęła stanowisko, że nie będzie zobowiązana do zapłaty akcyzy z tytułu przemieszczenia wynajmowanych pojazdów, gdyż nie będzie ich właścicielem i nie ma zamiaru rejestrować ich na terytorium Polski. Zgodnie bowiem z art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, obowiązek podatkowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym powstaje z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i wskazał, że fakt przemieszczenia samochodów z terytorium Niemiec na terytorium Polski będzie skutkował powstaniem obowiązku podatkowego w akcyzie z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia, ponieważ spółka nabyła prawo do rozporządzania tymi samochodami jak właściciel. Od niniejszej interpretacji spółka złożyła skargę do WSA.

Sąd miał inne zdanie niż organ

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu podzielił stanowisko spółki i wyrokiem z 27 listopada 2018 r. uchylił zaskarżoną interpretację Dyrektora KIS w części uznającej stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem sądu organ dokonał nieprawidłowej wykładni prawa materialnego. Jak wyjaśnił sąd, w przypadku najmu samochodów nie dochodzi do nabycia prawa do rozporządzania nimi jak właściciel przez spółkę. Pod tym pojęciem rozumie się bowiem wszelkie działania polegające na przeniesieniu dóbr materialnych, które pozwalają drugiej stronie na rozporządzanie tymi dobrami jak właściciel. Skutkiem najmu jest natomiast czasowe użycie samochodu, a nie uzyskanie przez stronę uprawnienia do rozporządzania nim jak właściciel.

W uzasadnieniu wyroku przeczytać można, że: „Przyjęcie odmiennej koncepcji prowadziłoby do sytuacji, w której każdy wynajem samochodu przez firmę podmiotowi pozbawiałby wynajmującego władztwa nad rzeczą, co ze swej istoty jest wnioskiem absurdalnym, gdyż uniemożliwiałoby takiej firmie prowadzenie tej właśnie działalności gospodarczej. Stąd wniosek, że nie każde nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego podlega opodatkowaniu, tylko to, które powoduje zmianę właściciela". ?

Zdaniem autorki

Ewa Fusiara, konsultant podatkowy w Tax Advisors Group

Tylko uzyskanie własnej interpretacji uchroni przed ryzykiem

Wyrok WSA we Wrocławiu jest pierwszym wyrokiem prezentującym korzystne dla podatników stanowisko, iż najem samochodu osobowego w innym kraju UE w sytuacji gdy nie jest własnością podatnika i nie zostanie zarejestrowany w Polsce, nie wiąże się z obowiązkiem płacenia akcyzy. Istotną dla podatników kwestią poruszoną przez sąd w omawianym orzeczeniu, jest to, że najem nie wiąże się z nabyciem prawa do rozporządzania jak właściciel daną rzeczą, co jest głównym argumentem organów podatkowych do opodatkowania akcyzą tego typu przemieszczeń samochodów.

W pełni należy podzielić stanowisko zaprezentowane przez sąd w omawianym wyroku. Trzeba jednak podkreślić, że wyrok ten nie zapewnia ochrony innym podatnikom, którzy wynajmują samochody na podobnych warunkach. Organy podatkowe wciąż bowiem konsekwentnie prezentują stanowisko, że samo przemieszczenie do Polski wynajętego na terytorium innego kraju UE pojazdu skutkuje obowiązkiem zapłaty akcyzy, niezależnie od tego, że podatnik nie jest jego właścicielem i samochód ten nie zostanie zarejestrowany w Polsce.

Wprawdzie takie podejście organów w praktyce prowadzi do absurdalnych sytuacji, to jednak podatnicy wynajmujący obecnie samochody z innych krajów członkowskich powinni liczyć się z ryzykiem do momentu, w którym sami nie uzyskają pozytywnej interpretacji indywidualnej bądź wyroku sądu. Mimo iż organy podatkowe powinny jednolicie stosować przepisy z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego, co wynika wprost z przepisów ordynacji podatkowej, wydawane w indywidualnych sprawach wyroki sądów nie dają pełnej ochrony pozostałym podatnikom.

Warto jednak mieć na uwadze, że wyrok WSA we Wrocławiu może zapoczątkować korzystną linię interpretacyjną w przedmiotowym zakresie. Orzeczenie nie jest prawomocne. 

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA