fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podwykonawca nie zawsze otrzyma zapłatę bezpośrednio od zamawiającego

Adobe Stock
Wystawienie faktur końcowych jest zazwyczaj możliwe po podpisaniu protokołu odbioru końcowego przez inwestora. To problem dla tych podwykonawców, którzy chcą zażądać bezpośredniej zapłaty od zamawiającego.

Na podstawie art. 143c ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) zamawiający jest zobowiązany dokonać bezpośredniej zapłaty na rzecz zaakceptowanego przez niego podwykonawcy, w przypadku gdy ten nie uzyskał należnej zapłaty od wykonawcy. Choć dzięki wprowadzeniu tego przepisu podwykonawcy umów realizowanych w reżimie zamówień publicznych uzyskali większą ochronę, to jednak w pewnych sytuacjach skorzystanie z tej ochrony może być utrudnione.

Czytaj także: Odpowiedzialność zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawców robót budowlanych

Komu przysługuje ochrona

Ochrona na podstawie art. 143c ust. 1 p.z.p. przysługuje podwykonawcom dostaw, usług oraz robót budowlanych, pod warunkiem że zostali odpowiednio zgłoszeni zamawiającemu zgodnie z wymogami Prawa zamówień publicznych. W przypadku dalszych podwykonawców możliwość żądania bezpośredniej zapłaty przysługuje jedynie podwykonawcom robót budowlanych. Podmioty te mogą zwrócić się do za...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA