fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony

Adobe Stock
Interpretacja dotycząca występowania w sprawie niedających się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego oraz co do treści normy prawnej należy nadal do organów wydających rozstrzygnięcie w sprawie.

Ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw („nowela") do k.p.a. wprowadzone zostały między innymi dwa nowe przepisy – art. 7a i art. 81a. Spośród dokonywanych wówczas zmian w kodeksie, te dwie budziły szczególne zainteresowanie praktyków, jako dające nadzieję na istotną zmianę jakościową w sposobie orzekania przez organy administracji publicznej. Nowela weszła w życie 1 czerwca 2017 r. Po prawie dwóch i pół roku obowiązywania wskazanych przepisów można zatem podjąć próbę oceny, czy oczekiwania te zostały spełnione.

Zbliżone zastosowanie przepisów

W obu przepisach sformułowana została zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony. W art. 7a k.p.a. zasada ta odniesiona została do wątpliwości co do treści normy prawnej, natomiast w art. 81a k.p.a. dotyczy ona wątpliwości co do stanu faktycznego. Poza odmiennym zakresem zastosowania, w dużej części art. 7a k.p.a. i art. ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA