fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy radni mogą nakazać mieszkańcom wyprowadzania psów na smyczy

Pies na smyczy
Pies na smyczy
AdobeStock
Radni nie mogą w sposób kategoryczny nakazywać mieszkańcom gminy wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku stwierdził nieważność kilku postanowień regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie jednej z gmin. Dotyczyły one m.in. obowiązku wyprowadzania psów na smyczy.

Skargę w tej sprawie do WSA wniósł prokurator rejonowy. Zarzucił on, że regulamin nakłada obowiązek wyprowadzania psów na smyczy, a tych ras agresywnych lub potencjalnie mogących zagrozić otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Prokurator uważał, że co do zasady nakładanie obowiązków na właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe jest zgodne z celem art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o czystości i porządku w gminach (dalej jako: ustawa porządkowa). Tego typu obowiązki nie mogą być jednak formułowane w sposób dowolny, a dodatkowo muszą pozostawać w zgodzie z zasadą proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 konstytucji. W tym wypadku tak nie jest. Przepis regulaminu narusza zasadę proporcjonalności. Sformułowano go w sposób kategoryczny i praktycznie niedopuszczający wyjątków, b...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA