fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie odwoławcze w nowym prawie zamówień publicznych

Adobe Stock
Istotną nowością jest możliwość wniesienia odwołania w przypadku zaniechania przeprowadzenia postępowania zgodnie z przepisami dotyczącymi przetargów publicznych w sytuacji, gdy taki obowiązek istnieje.

Nowe prawo zamówień publicznych (ustawa z 11 września 2019 r.) reguluje zagadnienia związane z postępowaniem odwoławczym w sposób bardziej szczegółowy niż obowiązująca obecnie ustawa p.z.p. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (druk sejmowy nr 3524, VIII kadencja), w ocenie ustawodawcy dostępność środków ochrony prawnej w dotychczasowym stanie prawnym była ograniczona. Wśród oczekiwanych efektów przyjęcia nowych przepisów projektodawca, oprócz zwiększenia dostępu do środków ochrony prawnej, wymienia także ujednolicenie orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych (temu służyć ma ustanowienie wyspecjalizowanego sądu do spraw zamówień publicznych) oraz zmniejszenie liczby sporów sądowych dotyczących zamówień publicznych. Mimo że nowa ustawa nie weszła jeszcze w życie (stanie się to 1 stycznia 2021 r.), już trwają prace nad jej zmianami. Projekt ustawy nowelizacyjnej jest obecnie procedowany przez Radę Ministrów (wg stanu na 16 października 2020 r. jest w Komitecie ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA