fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Decyzję ostateczną można zmienić

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Uchyleniu lub zmianie, z uwagi na słuszny interes strony, mogą ulec tylko decyzje, które mają uznaniowy charakter. Nowe rozstrzygnięcie nie może naruszać prawa.

- Strona chce, aby organ, który wydał decyzję w jej sprawie, zmienił tę decyzję z uwagi na słuszny interes strony. W jej sprawie toczy się jeszcze postępowanie przed sądem administracyjnym. Czy organ administracji będzie mógł zmienić decyzję przed zakończeniem tego postępowania?

Nie.

Zgodnie z art. 154 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) decyzja ostateczna (czyli taka, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji ani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy – por. art. 16 § 1 k.p.a.), na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. W takich przypadkach właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji (art. 154 § 2 k.p.a.).

Regulację tę uzupełnia art. 155 k.p.a., zgodnie z którym również decyzja ostateczna, na mocy której stro...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA