fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ wydający zaświadczenie nie rozstrzyga sprawy administracyjnej

Adobe Stock
W zaświadczeniu potwierdza się tylko istnienie określonych faktów lub stanu prawnego. Organ wydający zaświadczenie nie dokonuje żadnych ustaleń faktycznych i prawnych, które nie wynikają z prowadzonej przez niego ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

- Organ mający wydać zaświadczenie chce zawiesić prowadzone postępowanie. Czy przysługuje mu takie uprawnienie?

Nie.

Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o nie. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (art. 217 § 3 k.p.a.). W art. 217 § 2 k.p.a. przyjęto, że zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa bądź dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. W tym ostatnim przypadku organ ma obowiązek wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 218 § 1 k.p.a.). Podkreśla się, że zaświadczenie jest aktem wiedzy, a nie woli o...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA