fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów procesowych

Fotolia.com
Wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego i jego wejście do obrotu prawnego tamuje rozpatrywanie sprawy. Dopóki to postanowienie pozostaje w obrocie, organ nie wyda decyzji załatwiającej sprawę.

- Organ prowadzący postępowanie administracyjne zawiesił to postępowania. Czy strona, której doręczono postanowienie o zawieszeniu, może – przez wniesienie ponaglenia – doprowadzić do wyznaczenia terminu załatwienia sprawy przez organ wyższego stopnia?

Nie.

Zgodnie z art. 37 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) w razie bezczynności organu lub przewlekłości w prowadzeniu postępowania strona może wnieść ponaglenie. Wnosi się je do organu wyższego stopnia – za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie albo do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia (art. 37 § 3 k.p.a.).

Czytaj także: Kiedy organ musi zawiesić postępowanie administracyjne

W myśl art. 53 § 2b ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu, strona może wnieść skargę na bezczynność lub...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA