fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ nie zmienia nieaktualnych zaświadczeń

Adobe Stock
Zaświadczenie jest aktem wiedzy organu, potwierdzającym określone fakty lub sytuację prawną. W razie ich zmiany, organ wydaje nowe zaświadczenie.

- Osoba, która wnosiła o wydanie zaświadczenia, otrzymała to zaświadczenie, ale z błędem. Czy może uzyskać sprostowanie zaświadczenia?

Nie.

Zgodnie z art. 217 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) organ wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli: urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa albo gdy dana osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny (art. 217 § 2 k.p.a.). Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (art. 217 § 3 k.p.a.). Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (art. 219 k.p.a.).

Czytaj także: Zaświadczenie z urzędu - na odmowę wydania petentowi przysługuje zażalenie

W orzecznictwie podkreśla się, że zaświadczenie je...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA