fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeśli stało się bezprzedmiotowe

Fotorzepa, Dominik Pisarek
Decyzja rozstrzyga sprawę co do jej istoty (w całości lub w części) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji. Organ nie można wydać decyzji, która nie odpowiada tym wymogom.

- Strona postępowania administracyjnego domaga się jego umorzenia. Czy organ, który się na to nie zgadza, powinien wydać decyzję o odmowie umorzenia postępowania?

Nie.

W art. 104 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przyjęto, że organ załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji (art. 104 § 2 k.p.a.). Także w razie odmowy pozytywnego załatwienia sprawy organ powinien wydać decyzję. Podkreśla się, że takie załatwienie sprawy jest gwarantem ochrony praw jednostki, realizacji zasady dwuinstancyjności oraz kontroli sądowej działania organów administracji (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 28 sierpnia 2019 r., III SA/Gl 611/19, LEX nr 2720702).

Czytaj także: Umorzenie kończy postępowanie bez merytorycznego rozstrzygnięcia

W myśl art. 105 § 1 k....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA