fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można stwierdzić nieważność decyzji wydanej w postępowaniu nieważnościowym

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Postępowanie o stwierdzenie nieważności może dotyczyć decyzji wydanej w postępowaniu zwykłym bądź w postępowaniu nadzwyczajnym. Przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji może być rażące naruszenie przepisów prawa procesowego.

- Decyzją administracyjną stwierdzono nieważność innej decyzji. Jednak decyzja stwierdzająca nieważność została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Czy dopuszczalne jest stwierdzenie nieważności decyzji, którą stwierdzono nieważność innej decyzji, z powodu naruszenia w tym wcześniejszym postępowaniu nieważnościowym przepisów proceduralnych (dotyczących postępowania wyjaśniającego)?

Tak.

Przesłanki stwierdzenia niePodstawa prawna:ważności decyzji wymienia art. 156 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Należy do nich m.in. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W orzecznictwie przyjmuje się, że naruszenie prawa ma rażący charakter, gdy decyzja pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu, a jednocześnie zaistniałe naruszenie prawa powoduje skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia praworządności (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 4 lipca 2019 r., III S...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA