fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przy stwierdzaniu nieważności decyzji administracyjnej nie zbiera się nowych dowodów - wyrok WSA

Adobe Stock
W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej nie prowadzi się postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest skontrolowanie prawidłowości wydanej w sprawie decyzji na podstawie materiału dowodowego uprzednio zebranego w sprawie.

W 2016 r. gmina wystąpiła do starosty o wydanie pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą. Zamierzenie inwestycyjne było realizowane na podstawie wcześniej uzyskanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W toku postępowania prowadzonego przez wójta pozyskano niezbędne opinie innych organów administracji publicznej. Z uzgodnień wynikało, że brak było potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Inwestor – gmina uzyskał także pozwolenie wodnoprawne niezbędne do pozytywnego załatwienia sprawy. Ostatecznie starosta wydał pozwolenie na budowę. Ponadto, w toku prowadzonego postępowania starosta uznał, że inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Czytaj także:

Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej wywołuje skutek od daty jej wydania

Emisja nieprzyjemnych zapachów

Z wnioskiem o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę wystąpił do wojewody właściciel kilku ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA