fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mediacja jako nowa forma załatwiania spraw administracyjnych w Polsce

Adobe Stock
Sprawy, których charakter pozwala na prowadzenie mediacji pomiędzy organem a stroną, ograniczają się wyłącznie do tych regulacji, w których ustawodawca przyznał organom administracyjnym pewien zakres swobody w orzekaniu.

Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów w sprawach administracyjnych została wprowadzona do polskiego porządku prawnego od dnia 1 czerwca 2017 r. modyfikując sposób załatwiania spraw w drodze decyzji administracyjnej. W sprawach takich nadal wydawane są decyzje administracyjne, jednakże sposób ustalania stanu faktycznego oraz dokonywania wykładni przepisów prawa, uległ całkowitej nowelizacji.

Cele i oczekiwania ustawodawcy

Instytucja mediacji miała realizować cel w postaci usprawnienia i przyspieszenia postępowania administracyjnego przy jednoczesnym zagwarantowaniu bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli. Ustawodawca uznał, że mediacja, jako niewładczy sposób doprowadzenia do załatwienia sprawy przy udziale bezstronnego mediatora, stanowi wyraz kształtowania stosunków prawnych z aktywnym oraz partycypacyjnym udziałem adresatów decyzji kończącej postępowanie administracyjne. Przyjęto więc nowe brzmienie art. 13 Kodeksu zakładające, że istota med...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA