fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Milczące załatwienie sprawy i postępowanie uproszczone w KPA

Adobe Stock
Kluczowe dla realizacji zasady szybkości postępowania uproszczonego jest umożliwienie zastosowania w tym postępowaniu przepisów o milczącym załatwieniu sprawy.

Ustawodawca, dążąc do zmodyfikowania tradycyjnego sposobu działania administracji publicznej w obszarze załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych, postanowił pójść w kierunku wprowadzenia do porządku prawnego ogólnych regulacji prawnych, które mają na celu głównie usprawnienie, przyspieszenie i uproszczenie postępowania administracyjnego, jak również – docelowo – ograniczenie kosztów działania administracji publicznej. Chodzi tu w pierwszym rzędzie o instytucję milczącego załatwienia sprawy oraz o postępowanie uproszczone, które zostały wprowadzone do KPA nowelizacją z roku 2017.

Przed organem pierwszej instancji

Instytucja milczącego załatwienia sprawy stanowi procesową konstrukcję zakończenia postępowania administracyjnego poprzez wywołanie określonych skutków materialnoprawnych i procesowych bez konieczności wydania aktu administracyjnego przez organ załatwiający sprawę administracyjną. Jako alternatywa dla decyzyjnego sposobu załatwienia ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA