fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowy krajowy taryfikator korekt finansowych

Adobe Stock
Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła do jego treści nazewnictwo, którego nie ma w przepisach krajowych dotyczących zamówień publicznych. Ocena naruszeń, a co za tym idzie nakładanie korekt może więc nastręczać problemy.

Nowy taryfikator korekt finansowych - stanowiący załącznik do Rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień - jest bezpośrednim tłumaczeniem tekstu tabeli z oficjalnego tłumaczenia decyzji Komisji Europejskiej na język polski. Zabieg ten spowodował, że mimo usystematyzowania, doprecyzowania rodzaju naruszeń i wartości korekt wiele użytych w tekście pojęć jest niezrozumiała, niezgodna z dotychczas stosowanym nazewnictwem na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP). Powyższe może prowadzić do trudności interpretacyjnych, a co za tym idzie – niepewności w stosowaniu prawa.1. Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień 

W dniu 4 sierpnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Region...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA