fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nowe prawo geodezyjne i kartograficzne

Adobe Stock
31 lipca (z wyjątkami) wchodzi w życie ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2020, poz.782). Najważniejsza zmiana dotyczy usunięcia obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych przed ich rozpoczęciem (art. 12 ust. 1a Prawa geodezyjnego i kartograficznego). Teraz obowiązek ten wydłuża czas wykonywania czynności geodezyjnych.

Na podstawie art. 12 ust. 3 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (dalej p.g.i.k.), organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych, udostępni kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, ale nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania opłaty za udostępnienie tych materiałów. Termin ten znajdzie zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac.

W art. 12b ust. 1–1b p.g.i.k. zaproponowano, aby w ramach procedury weryfikacji wyników prac geodezyjnych sprawdzana była również spójność zbiorów danych przekazanych przez wykonawcę prac z prowadzonymi przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej bazami danych. Określono ponadto maksymalny termin na weryfikację wyników prac geodezyjnych przez organy administracji geodezyjnej szczebla powiatowego. Będzie...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA