fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak wyliczyć ulgę za kompostownik

Adobe Stock
Częściowe zwolnienie z opłaty dla osób kompostujących odpady nie musi nawiązywać do zasad ustalania wysokości samej opłaty.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 roku zmieniła zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym bioodpadami. Celem nowelizacji było m.in. stworzenie zachęt do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na gminy nałożono obowiązek zapewnienia selektywnego zbierania określonych frakcji odpadów, w tym właśnie bioodpadów. Wprowadzono też zwolnienie, które miało stanowić ekonomiczną zachętę do stosowania przez właścicieli nieruchomości kompostowników przydomowych.

Uchwałę wprowadzającą taką ulgę podjęła w grudniu ubiegłego roku rada miejska w I. Postanowiła zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Ulgę określono na 1 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego.

Czytaj także: Przydomowy kompostownik obniży opłatę za wywóz śmieci

Taki zapis zak...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA