fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy wykonawca ponosi konsekwencje błędu zamawiającego w dokumentacji SIWZ?

Adobe Stock
W razie różnic między opisem przedmiotu zamówienia a wzorem formularza oferty rozstrzygające znaczenie ma OPZ, a wykonawców nie można obciążać skutkami błędu, który zamawiający popełnił w treści dokumentacji.

W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) lub we wzorze formularza oferty często zdarzają się drobne błędy. Czy mogą one pociągać za sobą negatywne skutki dla wykonawców? Ważny głos w tej kwestii zajęła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 13 marca 2020 r. (KIO 423/20).

W przedmiotowej sprawie formularz oferty zawierał oczywistą omyłkę: jedna z pozycji zamówienia, stanowiąca zaledwie niewielką część całości zamówienia, nie wchodziła w zakres przedmiotowy SIWZ. Wykonawca złożył ofertę na wadliwym formularzu, nie zauważając, że jedna z pozycji nie znajduje odzwierciedlenia w treści SIWZ. Zamawiający tłumaczył się, że ww. pozycja znalazła się we wzorze formularza oferty przypadkiem, w wyniku przekopiowania tabeli podobnego formularza z innego postępowania.

Zamawiający na etapie analizy złożonych ofert poprawił oferty w wadliwym zakresie na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (p.z.p.). Sam wykonawca nie s...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA