fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy sąsiedzi mogą być stroną w postępowaniu o unieważnienie pozwolenia na budowę

Adobe Stock
Właściciel lokalu w bloku spółdzielczym musi dowieść, że inwestycja utrudni korzystanie z jego lokalu, by być stroną postępowania dotyczącego pozwolenia na budowę, prowadzonego w odniesieniu do sąsiedniej działki.

Prezydent m. st. Warszawy w marcu 2013 r. wydał pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym. Decyzja ta stała się prawomocna w toku postępowania administracyjnego. Taki stan rzeczy został negatywnie oceniony przez właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w sąsiednim, spółdzielczym bloku. Skierowali oni do wojewody mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności prawomocnego pozwolenia na budowę. Rozpoznając wniosek wojewoda uznał, że takim podmiotom nie przysługuje status strony w postępowaniu o stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i wydał decyzję umarzającą postępowanie w sprawie. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do głównego inspektora nadzoru budowlanego (GINB).

Strona w prawie budowlanym

GINB przypomniał, że organ administracji publicznej może wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej na wniosek strony lub z urzędu. Stąd po otrzymaniu wniosku w takiej sprawie org...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA