fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dzierżawa obwodów łowieckich a VAT

AdobeStock
Błędne jest stanowisko powiatu, wskazujące na wyłączenie z opodatkowania VAT dzierżawy obwodów łowieckich. Przesądza o tym cywilnoprawny charakter umowy dzierżawy. Jednocześnie bez znaczenia pozostają ograniczenia ustawowe towarzyszące zawieraniu tych umów przez powiat.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 12 marca 2020 r., I SA/Rz 26/20.

Wniosek o interpretację

Powiat wystąpił z wnioskiem o udzielenie interpretacji w zakresie podatku VAT. We wniosku wskazał, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym wykonuje określone innymi ustawami zadania m.in. w zakresie rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego. W ramach tych zadań, prawo łowieckie nakłada na starostę obowiązki w zakresie wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich. Starosta wydzierżawia polne obwody łowieckie na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, po zaciągnięciu opinii wójta oraz właściwej izby rolniczej. Ustawa określa przy tym formę i treść takiej umowy. Czynsz ustala się w zależności od kategorii obwodu łowieckiego, przy uwzględnieniu liczby hektarów obszaru dzierżawionego obwodu łowieckiego, ceny żyta oraz odpowiedniego wskaźnika przeliczeniowego. Koła łowieckie są zobowiązane do jego zapłaty w wyznaczonym terminie, do 31 marca każdego roku. Star...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA