fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Stawka podatku przy odsprzedaży mediów najemcom lokali mieszkalnych

Adobe Stock
Najem nieruchomości i związane z nim dostawy mediów i wywóz nieczystości mogą być uważane za odrębne od siebie świadczenia m.in. gdy najemca ma możliwość wyboru świadczeniodawców, a podstawą do rozliczenia jest indywidualne zużycie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 19 lutego 2020 r. (sygn. S-ILPP5/4512 -1-186/16-14/IP) rozstrzygnął wątpliwości w zakresie opodatkowania dostawy mediów na rzecz najemców lokali mieszkalnych.

Wniosek w omawianej sprawie złożyła gmina (wnioskodawca), zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Jest ona właścicielem lokali mieszkalnych, wynajmowanych na rzecz korzystających. Usługa ta, jako najem nieruchomości o charakterze mieszkalnym, na własny rachunek wyłącznie na cele mieszkaniowe, jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. art. 43 ust. 1 pkt 36 Ustawy o VAT. Gmina jest stroną umów, na podstawie których do lokali dostarczane są media i wywożone odpady i na ich podstawie uiszcza stosowne opłaty dostawcom. Wszystkie te opłaty są ustalone z góry w formie ryczałtu, a w lokalach nie ma indywidualnych liczników, które umożliwiłyby ustalenie ich rzeczywistego zużycia. Następnie gmina dokonuje refaktury kosztów na mieszkańców lokali, którzy p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA