fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Potwierdzenie prawa do zwolnienia w opłacie za odbiór śmieci

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
W uchwale rady, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami, nie można wymagać składania różnych oświadczeń, które mają potwierdzać prawo do zwolnienia z opłaty. Takie kwestie powinny się znaleźć w uchwale w sprawie deklaracji o wysokości tej opłaty.

- Na sesji po koniec maja radni chcą przyjąć nową uchwałę w sprawie metody opłat za gospodarowanie odpadami i w obliczu trudnej sytuacji mieszkańców dać zwolnienie dla rodzin wielodzietnych i kompostowników. W projekcie są już m.in. zapisy, że warunkiem przyznania tych zwolnień jest złożenie do urzędu miasta oświadczeń przez samych zainteresowanych. Czy będzie to zgodne z prawem?

Pytanie dotyczy dwóch odmiennych typów zwolnień, tj. zwolnienia ustawowego oraz zwolnienia fakultatywnego – z tytułu ww. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeśli chodzi o zwolnienie dla tzw. rodzin wielodzietnych, warto przypomnieć treść art. 6k ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynika z niego, że rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj także: Często się kąpiesz? Więcej zapłacisz za śmieci

- właścicieli nieruchomości, na ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA