fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie administracyjne: kiedy można uchylić ostateczną decyzję z uwagi na interes strony

123RF
Ostateczna decyzja, od której nie służy już odwołanie w administracyjnym toku instancji, może być uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał. Z takiego rozwiązania można skorzystać, gdy przemawia za nim interes społeczny lub ważny interes strony.

- Strona postępowania administracyjnego wniosła odwołanie od decyzji wydanej w jej sprawie, a następnie skargę do sądu administracyjnego. W czasie trwania postępowania przed sądem administracyjnym, strona zwróciła się do organu administracji, który wydał tę decyzję, o jej zmianę – z uwagi na interes strony. Czy organ administracji może zmienić swoją decyzję, nie czekając na prawomocne zakończenie postępowania przed sądem administracyjnym?

Nie.

W art. 154 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) przyjęto, że ostateczna decyzja, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Przesłanka „nienabycia prawa", o której mowa w tym przepisie, jest spełniona, gdy decyzja nie kształtuje uprawnień lub obowiązków (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 grudnia 2019 r., II OSK 3164/18, LEX nr 2771664)....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA