fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W razie niepodpisania podania, organ wzywa autora pisma do usunięcia tego braku

Adobe Stock
Usunięcie braku podania powinno nastąpić w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni. Nieusunięcie braku spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

- Do organu wpłynęło podanie podpisane przez osobę, która je wniosła, ale bez zastosowania alfabetu łacińskiego w tym podpisie. Czy podpisanie pisma w ten sposób jest brakiem podania, który powinien zostać uzupełniony?

Nie.

Zgodnie z art. 63 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego (art. 63 § 3 k.p.a.). W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 stycznia 2018 r. (II OSK 1580/17, LEX nr 2451165) zwrócono uwagę, że złożenie podpisu pod podaniem, a nie w jakimkolwiek innym miejscu, gwarantuje co do zasady, że organ rozpatrzy merytorycznie podanie pochodzące od strony, a nie od osoby niebędącej stroną i że przedmiotem rozstrzygnięcia uczyni stanowisko będące wyrazem jej woli.

Czytaj także: Organ w...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA