fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy można cofnąć odwołanie od decyzji

www.sxc.hu
Nie można cofnąć odwołania „pod warunkiem". W orzecznictwie dopuszcza się natomiast odwołanie cofnięcia odwołania.

Strona postępowania administracyjnego, po wniesieniu odwołania, chce je cofnąć. Czy organ odwoławczy może się na to nie zgodzić, powołując się na interes społeczny?

Tak.

Zgodnie z art. 137 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) strona może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny. Złożenie oświadczenia o cofnięciu odwołania może nastąpić najwcześniej bezpośrednio po wniesieniu odwołania do organu I instancji, a najpóźniej przed wydaniem decyzji drugoinstancyjnej (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 kwietnia 2008 r., II OSK 367/07, LEX nr 468573). Dopuszczalność cofnięcia odwołania jest ograniczona przesłanką czasu – może być dokonana przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Podnosi się jednak, że sam fakt, iż decyzja organu odwoławczego nie weszła jeszcze do obrotu prawn...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA