fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej?

Adobe Stock
Zakres osób uprawnionych do pozyskiwania informacji publicznej, w tym dostępu do dokumentów urzędowych przysługuje „każdemu" i ma charakter bezwzględny. Do jego realizacji nie jest wymagany interes prawny lub faktyczny.

Prawo do uzyskania informacji publicznej zostało zastrzeżone w Konstytucji RP. Uprawnienie to zostało powtórzone w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) z tym, że prawodawca przyznał je „każdemu". Z prawa do informacji publicznej mogą więc korzystać osoby fizyczne (obywatele i cudzoziemcy), osoby prawne i tzw. „ułomne osoby prawne".

Wolności i prawa polityczne

Konstytucyjny zakres prawa do informacji publicznej został określony w art. 61 ustawy zasadniczej. Na tym gruncie uprawnienie to zostało zaliczone do wolności i praw politycznych. Jego zakres jest szerszy niż wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Obejmuje ono także prawo do wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Dopuszczalne jest także nagrywanie obrazu i dźwięku przez uprawnionego podczas obrad tych organów.

Tym samym na konstytucyjne, ogólne prawo dostępu do informacji publicznej składa...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA