fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zebrań sołectwa nie można prowadzić zdalnie - wyrok WSA

Wideokonferencja
AdobeStock
Zebrań wiejskich nie wolno prowadzić w trybie zdalnym. Nie ma ku temu podstaw prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego. Uznał on za częściowo nieważną uchwałę rady miejskiej z 29 maja ub.r. wprowadzającą zmiany do statutu sołectwa. Po zmianach przewidywał on, że „w stanie nadzwyczajnym lub w stanie epidemii, jeżeli odbycie zebrania wiejskiego w formie zgromadzenia jest niemożliwe lub niecelowe, burmistrz może zarządzić podjęcie uchwał przez zebranie wiejskie w drodze korespondencyjnej lub w drodze indywidualnego zbierania głosów przez sołtysa i członków rady sołeckiej".

Zdaniem wojewody uchwała narusza art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Przepis nic nie mówi na temat odbywania zebrań w tej formie. Odbywałyby się one z wyłączeniem jawności, do którego rada miejska nie ma ustawowego upoważnienia. Ponadto proponowane zmiany do statutu nie przewidują odb...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA