fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Odmowa transkrypcji zagranicznego aktu: urzędnik USC musi wskazać, dlaczego jest niezgodność - wyrok NSA

AdobeStock
Skoro odmowa transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego z powodu sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Polski następuje w formie decyzji, to wymaga postępowania wyjaśniającego.

Urzędnicy muszą trzymać się litery prawa, a ono czasami pozwala im odmówić załatwienia sprawy. Jednak nawet w takich przypadkach powinni przyłożyć się do jej rozpatrzenia. Przypomniał o tym Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 grudnia 2020 r. Sprawa dotyczyła wniosku o transkrypcję kanadyjskiego aktu urodzenia. Chodziło o zmianę płci. Do wniosku dołączono odpis aktu urodzenia i jego tłumaczenie przysięgłe na język polski, uwierzytelnione kopie aktu zmiany imienia i nazwiska oraz polskiego paszportu z tłumaczeniem.

Ponadto już po wszczęciu postępowania administracyjnego do kierownika urzędu stanu cywilnego została złożona kserokopia pierwszej strony pozwu o ustalenie płci żeńskiej, złożonego do polskiego sądu okręgowego. To spowodowało zawieszenie postępowania. Jednak po tym jak sąd oddalił powództwo o ustalenie, że wnioskodawca jest kobietą i dlatego wnosi o transkrypcję odpisu aktu urodzenia na inne imię i nazwisko, urzędnicy stanu cywilnego odwiesili p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA